ประกาศข่าวสาร

ปิด

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ลินดา เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งสมเด็จพระปรมราชาธิราช น้อมถวายอาศิรวาทด้วยปีติโสมนัส สรรพสิริสวัสดิ์บังเกิดแก่แผ่นดิน ความร่มเย็นแผ่ไพศาลทุกทิศานุทิศ ขออานุภาพพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประทานพรให้เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน พร้อมด้วยพิพิธพรมงคลอันโอภาสไพบูลย์ สถิตเสถียรจำรูญจรัสในสิริราชสมบัติ ทรงเปี่ยมพระพลานุภาพนำพสกนิกรผาสุกสโมสร พระเกียรติคุณเกริกไกรขจายขจร ทรงพระเกษมสุขสำราญพระราชหฤทัย พระบรมเดชานุภาพแผ่ปกไทยวิวัฒน์สถาพรตราบกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ลินดา เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

บริษัท ลินดา เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

บริษัท ลินดา เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด หรือ ร้าน Linda Exchange หนึ่งในร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในกรุงเทพฯ และในไทย ปัจจุบันเรามีทั้งหมด 2 สาขา ในกรุงเทพ และยังคงพัฒนาขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการมากกว่า 40 ปี Linda Exchange จึงเต็มไปด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และคุณภาพระดับมืออาชีพ เรายังคงมุ่งให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้าของเราทุกท่านเสมอมา

 

ปรัชญาองค์กร

"บริการ ซื้อสัตย์ เชื่อถือได้ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า"

 

วิสัยทัศน์

“เราให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราทุกท่าน”

 

พันธกิจ

“มุ่งให้บริการด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าและคุ้มค่าที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยบริการแบบมืออาชีพและเปี่ยมด้วยคุณภาพ”

ยกเลิกรับแลกเปลี่ยนเงินสกุลอินเดียนรูปี (INR) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป)

เนื่องจากรัฐบาลประเทศอินเดียประกาศยกเลิกการใช้ธนบัตรมูลค่า 500 และ 1,000 INR เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

และเปลี่ยนเป็นใช้ธนบัตรรูปแบบใหม่ Linda Exchange จึงของดรับธนบัตรอินเดีย มูลค่า INR 500 และ 1,000 รุ่นเก่า

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 

 

ทั้งนี้ ธนบัตรมูลค่า 500 และ 1,000 INR สามารถแลกคืนได้ที่ธนาคาร และ Post office ในประเทศอินเดียตั้งแต่วันนี้

จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยจำกัดจำนวน 4,000 INR ต่อคน หากต้องการแลกเกินกว่า INR  4,000

ต้องนำเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศอินเดียเท่านั้นครับ/ค่ะ

 

Linda Exchange ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ/ค่ะ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10684&Mode=0

หรือ ติดต่อ 02-279-4745, 02-615-8771

รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง

พนักงานบัญชี/การเงิน   จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่: 

- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และลงบัญชีแยกประเภท

- ตรวจสอบการลงบัญชี ทำการคำนวณ และรวมยอดเงิน

- คุมเงินสดย่อย และคุมการเบิกจ่าย 

- จัดเก็บเอกสารทางบัญชี

 

คุณสมบัติ:

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป

- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างดี

- มีความซื่อสัตย์ รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่

- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เลขานุการผู้บริหาร   จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่: 

- ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบการดำเนินงานด้านงานเลขานุการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

- จัดประชุมคณะกรรมการ ประชุมบริษัท หรือการประชุมใดๆ ที่ผู้บริหารกำหนด จัดวาระการประชุม การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร การนัดหมาย การบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการนำเสนอติดตามผลมติของที่ประชุม

- จัดทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงาน / องค์การต่างๆ

- บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

- ดำเนินการสืบค้นข้อมูล และรวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ หรือใช้ในการนำเสนอ

คุณสมบัติ:

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป

- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวิเคราะะห์ และการคิดเชิงระบบ

- หากมีประสบการณ์การทำงานเลขานุการ และสามารสื่อสารได้ 3 ภาษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 

พนักงานเคาท์เตอร์รับและเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่: 

- ต้อนรับลูกค้า และให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับลูกค้า

- คุมเงินสดย่อยสำหรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- สรุปยอดเงิน และทำรายการสรุปประจำวัน

 

คุณสมบัติ:

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป

- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะในการคำนวณเงิน 

- มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญในการนับธนบัตรไทย และธนบัตรต่างประเทศ

- มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารดีเยี่ยม

- หากมีประสบการณ์การทำงานเลขานุการ และสามารสื่อสารได้ 3 ภาษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศ

 

 

สนใจสมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อ 
Linda Exchange

โทร 02-615-8771-2

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น. - 18.00น.