ยกเลิกรับแลกเปลี่ยนเงินสกุลอินเดียนรูปี (INR) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป)

NOVEMBER 4, 9:42

เนื่องจากรัฐบาลประเทศอินเดียประกาศยกเลิกการใช้ธนบัตรมูลค่า 500 และ 1,000 INR เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

และเปลี่ยนเป็นใช้ธนบัตรรูปแบบใหม่ Linda Exchange จึงของดรับธนบัตรอินเดีย มูลค่า INR 500 และ 1,000 รุ่นเก่า

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 

 

ทั้งนี้ ธนบัตรมูลค่า 500 และ 1,000 INR สามารถแลกคืนได้ที่ธนาคาร และ Post office ในประเทศอินเดียตั้งแต่วันนี้

จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยจำกัดจำนวน 4,000 INR ต่อคน หากต้องการแลกเกินกว่า INR  4,000

ต้องนำเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศอินเดียเท่านั้นครับ/ค่ะ

 

Linda Exchange ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ/ค่ะ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10684&Mode=0

หรือ ติดต่อ 02-279-4745, 02-615-8771