อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 33.30 33.35
USD 50 33.25 33.35
USD 10-20 33.19 33.225
USD 5 33.08 33.25
USD 1 33.01 33.05
Japan JPY 0.2935 0.2945
Euro Zone EUR 100-500 38.55 38.65
EUR 50 38.50 38.65
EUR 5-20 38.45 38.65
United Kingdom GBP 50 45.70 45.85
GBP 5-20 45.60 45.85
ดูทั้งหมด