อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 30.70 30.76
USD 50 30.67 30.76
USD 10-20 30.55 30.66
USD 5 30.45 30.66
USD 1 30.10 30.66
Japan JPY 0.2855 0.2875
Euro Zone EUR 100-500 34.85 35.00
EUR 50 34.80 35.00
EUR 5-20 34.75 35.00
United Kingdom GBP 50 39.30 39.65
GBP 5-20 39.20 39.65
ดูทั้งหมด