อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 32.33 32.38
USD 50 32.30 32.38
USD 10-20 32.18 32.28
USD 5 32.08 32.28
USD 1 31.73 32.28
Japan JPY 0.2880 0.2910
Euro Zone EUR 100-500 37.70 37.85
EUR 50 37.65 37.85
EUR 5-20 37.60 37.80
United Kingdom GBP 50 42.45 42.90
GBP 5-20 42.35 42.90
ดูทั้งหมด