อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 32.88 32.92
USD 50 32.85 32.92
USD 10-20 32.73 32.82
USD 5 32.63 32.82
USD 1 32.28 32.82
Japan JPY 0.2965 0.2975
Euro Zone EUR 100-500 37.95 38.05
EUR 50 37.90 38.05
EUR 5-20 37.85 38.00
United Kingdom GBP 50 43.25 43.40
GBP 5-20 43.15 43.40
ดูทั้งหมด