อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 31.15 31.18
USD 50 31.12 31.18
USD 10-20 31.00 31.08
USD 5 30.90 31.08
USD 1 30.55 31.08
Japan JPY 0.2930 0.2945
Euro Zone EUR 100-500 38.40 38.50
EUR 50 38.35 38.50
EUR 5-20 38.10 38.45
United Kingdom GBP 50 43.65 43.80
GBP 5-20 43.55 43.75
ดูทั้งหมด