อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 30.48 30.51
USD 50 30.45 30.51
USD 10-20 30.33 30.41
USD 5 30.23 30.41
USD 1 29.88 30.41
Japan JPY 0.2830 0.2844
Euro Zone EUR 100-500 33.60 33.70
EUR 50 33.55 33.68
EUR 5-20 33.55 33.68
United Kingdom GBP 50 38.05 38.20
GBP 5-20 37.95 38.10
ดูทั้งหมด