อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 35.37 35.42
USD 50 35.32 35.42
USD 10-20 35.26 35.37
USD 5 35.19 35.37
USD 1 34.99 35.32
Japan JPY 0.2620 0.2645
Euro Zone EUR 100-500 35.90 36.05
EUR 50 35.85 36.05
EUR 5-20 35.80 36.05
United Kingdom GBP 50 42.75 43.00
GBP 5-20 42.65 43.00
ดูทั้งหมด