อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

19 มกราคม 2019

<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

10.30
ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 31.64 31.70
USD 50 31.61 31.70
USD 10-20 31.49 31.60
USD 5 31.39 31.60
USD 1 31.04 31.60
Japan JPY 0.2890 0.2920
Euro Zone EUR 100-500 35.90 36.05
EUR 50 35.85 36.05
EUR 5-20 35.80 36.00
United Kingdom GBP 50 40.70 41.15
GBP 5-20 40.60 41.15
Switzerland CHF 31.70 31.85
Canada CAD 23.80 24.00
New Zealand NZD 21.35 21.80
Australia AUD 22.60 22.75
Denmark DKK 4.78 4.81
Norway NOK 3.65 3.69
Sweden SEK 3.47 3.50
Singapore SGD 1000 23.30 23.50
SGD 2-100 23.25 23.50
China CNY 100 4.63 4.66
CNY 50 4.61 4.66
CNY 10-20 4.43 4.56
CNY 1-5 4.13 4.56
Hong Kong HKD 4.04 4.09
Taiwan TWD 1.045 1.060
Korea KRW 5000-50000 0.0278 0.0281
KRW 1000 0.0258 0.0281
Malaysia MYR 50-100 7.71 7.75
MYR 5-10 7.51 7.65
MYR 1-2 7.31 7.65
Philippines PHP 0.610 0.625
India INR 500 0.435 0.455
INR 2000, 5-100 0.430 0.455
Indonesia IDR 0.00222 0.00226
Vietnam VND 0.00138 0.00142
Brunei BND 23.20 23.45
Macau MOP 3.93 4.05
Saudi Arabia SAR 8.35 8.45
United Arab Emirate AED 8.55 8.65
Qatar QAR 8.50 8.65
Oman OMR 81.85 82.70
Bahrain BHD 83.15 84.40
Kuwait KWD 103.30 104.20
South Africa ZAR 10-100 2.16 2.27
ZAR 200 2.13 2.27
Russia RUB 0.460 0.475
Myanmar MMK 0.0210 0.0222
Scotland SCP 39.80 40.90

Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6