อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

18 พฤศจิกายน 2019

<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

16.45
ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 30.19 30.22
USD 50 30.16 30.22
USD 10-20 30.04 30.12
USD 5 29.94 30.12
USD 1 29.59 30.12
Japan JPY 0.2781 0.2788
Euro Zone EUR 100-500 33.35 33.43
EUR 50 33.30 33.41
EUR 5-20 33.30 33.41
United Kingdom GBP 50 39.00 39.10
GBP 5-20 38.90 39.00
Switzerland CHF 30.45 30.54
Canada CAD 22.80 22.95
New Zealand NZD 19.30 19.40
Australia AUD 20.55 20.60
Denmark DKK 4.44 4.47
Norway NOK 3.30 3.33
Sweden SEK 3.11 3.14
Singapore SGD 1000 22.20 22.25
SGD 2-100 22.17 22.22
China CNY 100 4.295 4.31
CNY 50 4.295 4.31
CNY 10-20 4.195 4.31
CNY 1-5 4.095 4.31
Hong Kong HKD 3.85 3.87
Taiwan TWD 0.997 1.005
Korea KRW 5000-50000 0.0257 0.0258
KRW 1000 0.0247 0.0258
Malaysia MYR 50-100 7.24 7.265
MYR 5-10 7.04 7.165
MYR 1-2 6.84 7.165
Philippines PHP 0.585 0.594
India INR 500 0.410 0.420
INR 2000, 5-100 0.405 0.420
Indonesia IDR 0.00214 0.00217
Vietnam VND 0.00131 0.001325
Brunei BND 22.10 22.20
Macau MOP 3.74 3.77
Saudi Arabia SAR 7.95 8.05
United Arab Emirate AED 8.15 8.25
Qatar QAR 8.10 8.20
Oman OMR 77.95 78.50
Bahrain BHD 79.40 79.70
Kuwait KWD 98.65 99.10
South Africa ZAR 10-100 1.99 2.015
ZAR 200 1.96 2.015
Russia RUB 0.465 0.475
Myanmar MMK 0.0199 0.0202
Scotland SCP 37.00 38.50

Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6