อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

31 มีนาคม 2020

<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

16.50
ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 32.75 32.82
USD 50 32.72 32.82
USD 10-20 32.60 32.72
USD 5 32.50 32.72
USD 1 32.15 32.72
Japan JPY 0.3010 .3030
Euro Zone EUR 100-500 35.92 36.15
EUR 50 35.87 36.13
EUR 5-20 35.87 36.13
United Kingdom GBP 50 40.30 40.55
GBP 5-20 40.20 40.45
Switzerland CHF 33.88 34.10
Canada CAD 22.95 23.15
New Zealand NZD 19.60 19.80
Australia AUD 20.11 20.40
Denmark DKK 4.78 4.82
Norway NOK 3.10 3.14
Sweden SEK 3.21 3.24
Singapore SGD 1000 22.90 23.05
SGD 2-100 22.87 23.02
China CNY 100 4.575 4.61
CNY 50 4.575 4.61
CNY 10-20 4.475 4.61
CNY 1-5 4.375 4.61
Hong Kong HKD 4.205 4.22
Taiwan TWD 1.008 1.030
Korea KRW 5000-50000 0.0257 0.0261
KRW 1000 0.0247 0.0261
Malaysia MYR 50-100 7.43 7.50
MYR 5-10 7.23 7.40
MYR 1-2 7.03 7.40
Philippines PHP 0.590 0.610
India INR 500 0.390 0.414
INR 2000, 5-100 0.385 0.414
Indonesia IDR 0.00193 0.00208
Vietnam VND 0.00127 0.001325
Brunei BND 22.65 22.70
Macau MOP 3.80 3.92
Saudi Arabia SAR 8.20 8.40
United Arab Emirate AED 8.40 8.70
Qatar QAR 8.30 8.65
Oman OMR 80.40 82.00
Bahrain BHD 82.20 83.20
Kuwait KWD 101.00 103.00
South Africa ZAR 10-100 1.78 1.90
ZAR 200 1.75 1.90
Russia RUB 0.355 0.390
Myanmar MMK 0.0220 0.0225
Scotland SCP 37.00 39.50

Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6