อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

12 สิงหาคม 2020

<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

10.35
ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 31.10 31.14
USD 50 31.10 31.14
USD 10-20 30.97 31.04
USD 5 30.87 31.04
USD 1 30.58 31.04
Japan JPY 0.2915 0.2930
Euro Zone EUR 100-500 36.40 36.50
EUR 50 36.35 36.50
EUR 5-20 36.30 36.50
United Kingdom GBP 50 40.50 40.70
GBP 5-20 40.40 40.60
Switzerland CHF 33.80 33.95
Canada CAD 23.25 23.35
New Zealand NZD 20.50 20.80
Australia AUD 22.10 22.25
Denmark DKK 4.87 4.90
Norway NOK 3.41 3.44
Sweden SEK 3.51 3.54
Singapore SGD 1000 22.65 22.75
SGD 2-100 22.50 22.75
China CNY 100 4.46 4.49
CNY 50 4.46 4.49
CNY 10-20 4.36 4.49
CNY 1-5 4.16 4.49
Hong Kong HKD 4.00 4.02
Taiwan TWD 1.005 1.020
Korea KRW 5000-50000 0.0256 0.0258
KRW 1000 0.0236 0.0258
Malaysia MYR 50-100 7.36 7.40
MYR 5-10 7.16 7.30
MYR 1-2 6.96 7.30
Philippines PHP 0.590 0.600
India INR 500 0.440 0.455
INR 2000, 5-100 0.435 0.455
Indonesia IDR 0.00221 0.00225
Vietnam VND 0.00141 0.00143
Brunei BND 22.50 22.65
Macau MOP 3.75 3.85
Saudi Arabia SAR 8.10 8.20
United Arab Emirate AED 8.25 8.35
Qatar QAR 8.20 8.30
Oman OMR 79.30 79.70
Bahrain BHD 80.80 81.50
Kuwait KWD 98.80 99.60
South Africa ZAR 10-100 1.70 1.78
ZAR 200 1.67 1.78
Russia RUB 0.410 0.430
Myanmar MMK 0.02210 0.0235
Scotland SCP 38.40 39.80

Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6