อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

24 กรกฎาคม 2019

<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

11.03
ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 30.87 30.91
USD 50 30.84 30.91
USD 10-20 30.72 30.81
USD 5 30.62 30.8
USD 1 30.27 30.81
Japan JPY 0.2850 0.2860
Euro Zone EUR 100-500 34.40 34.50
EUR 50 34.35 34.50
EUR 5-20 34.30 34.45
United Kingdom GBP 50 38.50 38.75
GBP 5-20 38.40 38.75
Switzerland CHF 31.25 31.40
Canada CAD 23.55 23.75
New Zealand NZD 20.70 20.85
Australia AUD 21.55 21.65
Denmark DKK 4.58 4.61
Norway NOK 3.53 3.56
Sweden SEK 3.24 3.26
Singapore SGD 1000 22.60 22.70
SGD 2-100 22.55 22.70
China CNY 100 4.45 4.48
CNY 50 4.43 4.48
CNY 10-20 4.25 4.38
CNY 1-5 3.95 4.38
Hong Kong HKD 3.94 3.97
Taiwan TWD 0.985 0.995
Korea KRW 5000-50000 0.0257 0.0260
KRW 1000 0.0237 0.0260
Malaysia MYR 50-100 7.46 7.49
MYR 5-10 7.26 7.49
MYR 1-2 7.06 7.49
Philippines PHP 0.615 0.625
India INR 500 0.440 0.450
INR 2000, 5-100 0.435 0.450
Indonesia IDR 0.00218 0.00222
Vietnam VND 0.00132 0.00134
Brunei BND 22.55 22.70
Macau MOP 3.81 3.85
Saudi Arabia SAR 8.15 8.25
United Arab Emirate AED 8.30 8.40
Qatar QAR 8.25 8.35
Oman OMR 79.25 79.70
Bahrain BHD 80.70 81.10
Kuwait KWD 100.00 100.50
South Africa ZAR 10-100 2.14 2.18
ZAR 200 2.11 2.18
Russia RUB 0.495 0.502
Myanmar MMK 0.0206 0.0212
Scotland SCP 38.00 39.00

Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6