อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

18 กันยายน 2019

<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

17.00
ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 30.48 30.51
USD 50 30.45 30.51
USD 10-20 30.33 30.41
USD 5 30.23 30.41
USD 1 29.88 30.41
Japan JPY 0.2830 0.2844
Euro Zone EUR 100-500 33.60 33.70
EUR 50 33.55 33.68
EUR 5-20 33.55 33.68
United Kingdom GBP 50 38.05 38.20
GBP 5-20 37.95 38.10
Switzerland CHF 30.60 30.75
Canada CAD 23.00 23.20
New Zealand NZD 19.40 19.60
Australia AUD 20.83 20.90
Denmark DKK 4.47 4.50
Norway NOK 3.37 3.40
Sweden SEK 3.11 3.14
Singapore SGD 1000 22.15 22.23
SGD 2-100 22.12 22.20
China CNY 100 4.28 4.31
CNY 50 4.28 4.31
CNY 10-20 4.18 4.21
CNY 1-5 4.08 4.21
Hong Kong HKD 3.88 3.90
Taiwan TWD 0.972 0.979
Korea KRW 5000-50000 0.02533 0.02545
KRW 1000 0.02433 0.02545
Malaysia MYR 50-100 7.29 7.315
MYR 5-10 7.09 7.215
MYR 1-2 6.89 7.215
Philippines PHP 0.585 0.594
India INR 500 0.415 0.425
INR 2000, 5-100 0.410 0.425
Indonesia IDR 0.00215 0.00219
Vietnam VND 0.00132 0.001350
Brunei BND 22.05 22.15
Macau MOP 3.73 3.76
Saudi Arabia SAR 8.06 8.15
United Arab Emirate AED 8.26 8.35
Qatar QAR 8.21 8.30
Oman OMR 78.60 79.00
Bahrain BHD 80.00 80.50
Kuwait KWD 99.30 99.70
South Africa ZAR 10-100 2.01 2.06
ZAR 200 1.98 2.06
Russia RUB 0.465 0.475
Myanmar MMK 0.0198 0.0203
Scotland SCP 37.00 37.50

Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6