อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

26 มีนาคม 2019

<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

13.00
ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 31.57 31.62
USD 50 31.54 31.62
USD 10-20 31.42 31.52
USD 5 31.32 31.52
USD 1 30.97 31.52
Japan JPY 0.2870 0.2885
Euro Zone EUR 100-500 35.65 35.75
EUR 50 35.60 35.75
EUR 5-20 35.55 35.70
United Kingdom GBP 50 41.55 41.70
GBP 5-20 41.45 41.70
Switzerland CHF 31.65 31.85
Canada CAD 23.45 23.65
New Zealand NZD 21.70 21.90
Australia AUD 22.40 22.50
Denmark DKK 4.74 4.77
Norway NOK 3.66 3.69
Sweden SEK 3.37 3.40
Singapore SGD 1000 23.30 23.40
SGD 2-100 23.25 23.40
China CNY 100 4.66 4.69
CNY 50 4.64 4.69
CNY 10-20 4.46 4.59
CNY 1-5 4.16 4.59
Hong Kong HKD 4.01 4.04
Taiwan TWD 1.030 1.040
Korea KRW 5000-50000 0.0279 0.0282
KRW 1000 0.0259 0.0282
Malaysia MYR 50-100 7.71 7.75
MYR 5-10 7.51 7.65
MYR 1-2 7.31 7.65
Philippines PHP 0.610 0.625
India INR 500 0.440 0.460
INR 2000, 5-100 0.435 0.460
Indonesia IDR 0.00222 0.00226
Vietnam VND 0.00134 0.00138
Brunei BND 23.20 23.35
Macau MOP 3.80 3.92
Saudi Arabia SAR 8.30 8.40
United Arab Emirate AED 8.50 8.60
Qatar QAR 8.45 8.60
Oman OMR 81.30 81.70
Bahrain BHD 82.60 83.20
Kuwait KWD 102.60 103.10
South Africa ZAR 10-100 2.13 2.24
ZAR 200 2.10 2.24
Russia RUB 0.480 0.495
Myanmar MMK 0.0211 0.0216
Scotland SCP 40.20 41.40

Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6