อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

20 กันยายน 2021

<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

16.16
ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 33.30 33.33
USD 50 33.25 33.33
USD 10-20 33.19 33.23
USD 5 33.08 33.23
USD 1 32.91 33.03
Japan JPY 0.3030 0.3040
Euro Zone EUR 100-500 39.00 39.10
EUR 50 38.95 39.10
EUR 5-20 38.90 39.10
United Kingdom GBP 50 45.60 45.70
GBP 5-20 45.50 45.70
Switzerland CHF 35.65 35.75
Canada CAD 26.05 26.20
New Zealand NZD 23.35 23.45
Australia AUD 24.05 24.20
Denmark DKK 5.22 5.24
Norway NOK 3.79 3.81
Sweden SEK 3.81 3.83
Singapore SGD 1000 25.55 25.65
SGD 2-100 24.45 25.45
China CNY 100 5.12 5.14
CNY 50 5.12 5.14
CNY 10-20 5.02 5.14
CNY 1-5 4.82 5.14
Hong Kong HKD 4.27 4.29
Taiwan TWD 1.140 1.150
Korea KRW 5000-50000 0.0284 0.0286
KRW 1000 0.0254 0.0286
Malaysia MYR 50-100 7.92 7.94
MYR 5-10 7.72 7.84
MYR 1-2 7.52 7.84
Philippines PHP 0.635 0.645
India INR 500 0.450 0.465
INR 2000, 5-100 0.425 0.465
Indonesia IDR 0.00228 0.00233
Vietnam VND 0.00145 0.00147
Brunei BND 24.20 24.45
Macau MOP 3.92 3.98
Saudi Arabia SAR 8.75 8.85
United Arab Emirate AED 8.95 9.05
Qatar QAR 8.30 8.50
Oman OMR 84.15 84.75
Bahrain BHD 86.20 86.90
Kuwait KWD 106.70 107.20
South Africa ZAR 10-100 2.08 2.15
ZAR 200 2.05 2.15
Russia RUB 0.435 0.450
Myanmar MMK 0.0180 0.0220
Scotland SCP 43.50 44.50

Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6