อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

22 มกราคม 2021

<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

15.50
ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 30.00 30.06
USD 50 29.97 30.06
USD 10-20 29.85 29.96
USD 5 29.75 29.96
USD 1 29.40 29.96
Japan JPY 0.2890 0.2905
Euro Zone EUR 100-500 36.40 36.50
EUR 50 36.35 36.48
EUR 5-20 36.30 36.48
United Kingdom GBP 50 40.90 41.05
GBP 5-20 40.80 40.95
Switzerland CHF 33.70 33.80
Canada CAD 23.60 23.70
New Zealand NZD 21.50 21.65
Australia AUD 23.05 23.15
Denmark DKK 4.86 4.89
Norway NOK 3.52 3.55
Sweden SEK 3.58 3.61
Singapore SGD 1000 22.90 23.05
SGD 2-100 22.60 23.02
China CNY 100 4.62 4.64
CNY 50 4.62 4.64
CNY 10-20 4.52 4.64
CNY 1-5 4.22 4.54
Hong Kong HKD 3.85 3.87
Taiwan TWD 1.030 1.045
Korea KRW 5000-50000 0.0269 0.0271
KRW 1000 0.0249 0.0271
Malaysia MYR 50-100 7.38 7.41
MYR 5-10 7.18 7.31
MYR 1-2 6.98 7.31
Philippines PHP 0.625 0.635
India INR 500 0.390 0.405
INR 2000, 5-100 0.365 0.405
Indonesia IDR 0.00214 0.00217
Vietnam VND 0.00132 0.00135
Brunei BND 22.45 22.65
Macau MOP 3.62 3.70
Saudi Arabia SAR 7.85 7.95
United Arab Emirate AED 8.05 8.15
Qatar QAR 7.90 8.05
Oman OMR 76.50 77.50
Bahrain BHD 78.00 79.00
Kuwait KWD 96.50 97.50
South Africa ZAR 10-100 1.88 1.93
ZAR 200 1.85 1.93
Russia RUB 0.395 0.405
Myanmar MMK 0.0220 0.0230
Scotland SCP 38.70 39.50

Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6