อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

23 พฤษภาคม 2019

<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

12.11
ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 31.93 31.97
USD 50 31.90 31.97
USD 10-20 31.78 31.87
USD 5 31.68 31.87
USD 1 31.33 31.87
Japan JPY 0.2885 0.2900
Euro Zone EUR 100-500 35.50 35.65
EUR 50 35.45 35.65
EUR 5-20 35.40 35.60
United Kingdom GBP 50 40.55 40.85
GBP 5-20 40.45 40.85
Switzerland CHF 31.50 31.65
Canada CAD 23.65 23.85
New Zealand NZD 20.80 21.10
Australia AUD 21.90 22.05
Denmark DKK 4.72 4.75
Norway NOK 3.61 3.64
Sweden SEK 3.27 3.30
Singapore SGD 1000 23.10 23.25
SGD 2-100 23.05 23.25
China CNY 100 4.57 4.60
CNY 50 4.55 4.60
CNY 10-20 4.37 4.50
CNY 1-5 4.07 4.50
Hong Kong HKD 4.07 4.09
Taiwan TWD 1.025 1.035
Korea KRW 5000-50000 0.0268 0.0270
KRW 1000 0.0248 0.0270
Malaysia MYR 50-100 7.59 7.62
MYR 5-10 7.39 7.52
MYR 1-2 7.19 7.52
Philippines PHP 0.605 0.615
India INR 500 0.430 0.445
INR 2000, 5-100 0.425 0.445
Indonesia IDR 0.00221 0.00228
Vietnam VND 0.00135 0.00137
Brunei BND 23.00 23.15
Macau MOP 3.80 3.88
Saudi Arabia SAR 8.40 8.50
United Arab Emirate AED 8.60 8.70
Qatar QAR 8.55 8.65
Oman OMR 82.20 82.50
Bahrain BHD 83.60 84.20
Kuwait KWD 103.70 104.20
South Africa ZAR 10-100 2.14 2.20
ZAR 200 2.11 2.20
Russia RUB 0.485 0.503
Myanmar MMK 0.0207 0.0212
Scotland SCP 39.60 40.60

Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6