ประกาศงดรับแลกเปลี่ยนธนบัตร Norwegian Krone (NOK) รุ่น VII มูลค่า 50 NOK และ 500 NOK

JULY 6, 9:40

เนื่องจากธนาคารกลางนอร์เวย์ออกประกาศเตรียมยกเลิกธนบัตร Norwegian Krone series VII มูลค่า NOK 50 และ NOK 500 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

Linda Exchange รับแลกเปลี่ยนได้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562  เท่านั้น

หลังจากนั้นท่านสามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้ที่ธนาคารในประเทศนอร์เวย์ หรือฝากเข้าบัญชีในนอร์เวย์ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
และหลังจากนั้นสามารถแลกเปลี่ยนได้ที่ธนาคารกลางนอร์เวย์ (Norges Bank) เท่านั้น

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.norges-bank.no/contentassets/1e69622216054ea39bdfe36cd2b62f3f/not_legal_tender_after_oct_2019.png?fbclid=IwAR3QAyVLI01iC-fMZmAtPtq0vPyeKhvp8FMDPfqgoFYTE42uxJsnqZ2PC2U