ปิดให้บริการเนื่่องในวันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา

JULY 4, 11:19

LINDA EXCHANGE ปิดให้บริการ 3 วัน
เนื่่องในวันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2564

และเปิดทำการตามปกติตั้งแต่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป